fysioXpert Zeist passie voor zorg beweging en sport

Voor ons de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor u te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang.

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). fysioxpertzeist, onze medewerkers en uw zorgverzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.